Miłość wieczna

„Miłość wieczna to taka, która natrafia na przeszkody.
Nie ma namiętności bez walki”

Albert Camus

Nr kartki: 028