Marne życie

Tak więc dziś są Twoje urodziny…

Coroczne przypomnienie o marnym życiu, nigdy niespełnionych marzeniach, niewykorzystanym potencjale, nieosiągniętych celach.

Kolejny rok przybliżający do śmierci: smutnej, nieuniknionej kulminacji Twojej żałosnej, nic nie znaczącej egzystencji.

To kto chce tortu?!

Nr kartki: 013